تبلیغات
پنجره ای رو به کلاس من - ادامه پیشنهادهایی برای ایجاد مدارس با نشاط
پنجره ای رو به کلاس من
من یک معلم هستم
 
داغ کن - کلوب دات کام

1-در این مدرسه می تواند ، یک روز از روزهای هفته به آموزش مهارت های زندگی (در طرح آشنایی به نام مدرسه زندگی)با استفاده از رسانه های مختلف دیجیتال به دانش آموزان اختصاص داده شود

2-یکنواختی محیط آموزشی...بقیه در ادامه مطلب


به خصوص در مدارس استثنایی ،مساله ی بزرگی است که معلمان را بی انگیزه وسطح آموزش را  کاهش می دهد،بنابراین خوب است برنامه هایی برای تنوع بخشی مدارس طراحی واجرا شود:از جمله اختصاص ساعتی در طول هفته به ساعت خنده برای معلمان(تا در این ساعات معلمان داوطلب،مطالب طنز خود را بیان کنند،چنان چه در سال های قبل هم وجود داشت)،ساعت شعر(که می تواند به مشاعره ویا سرودن شعر توسط همکاران اختصاص داده شود)،ساعت علم(که در این ساعت مربی محترم بهداشت،مطالب علمی جالب را به صورت های متنوع پاورپوینت ومسابقه و..تهیه کرده وبه همکاران ارائه دهد)،ساعت معنویت(که مربی محترم پرورشی دعاهای کارگشا،اثرات آن ها ویا نمازهای مستحبی ویا آداب آن ماه را تهیه کرده وبه شکل های متنوع به همکاران ارائه دهد)،ساعت ورزش(که متاسفانه این برنامه در زنگ های تفریح در مدرسه ما اجراشد ولی استقبالی نشد،اما خوب است چنین ساعتی در بین ساعات آموزشی باشدنه در ساعت تفریح!)و...

3-تغییر فضای محیط های آموزشی ،مانند سفارش مجسمه های رنگی متناسب با محیط مدرسه،تزیین دیوارهای مدرسه با اشکال رنگی،تهیه وسایل ورزشی (مانند پارک ها)ونصب آن ها در قسمتی از حیاط مدرسه برای استفاده دانش آموزان وهمکاران(چراکه وسایل موجود در اتاق کاردرمانی جوابگوی نیاز مدارس استثنایی نیست).

4-خارج ساختن فضای دفتر مدرسه از حالت یکنواخت کنونی،مانند نصب جملات اثرگذار برروی دیوار،استفاده از رومیزی های شاد ،وسایل تزئینی نشاط بخش و...

      5-متنوع کردن ساعات تفریح برای معلمان،برای مثال با عناوین ساعت تفریح در حیاط مدرسه(با تدارک تخت و وسایل پذیرایی در قسمتی از حیاط ،که دانش آموزان در آن جا حضور ندارند)،ساعت تفریح در نمازخانه(برگزاری دعاهای کوتاه)،برگزاری برنامه هایی مانند ختم صلوات ،تماشای یک فیلم کوتاه ،گوش کردن یک آهنگ بی کلام آرام،زنگ تفریح بلوتوث(که فایل ها وکتاب های الکترونیکی جالب که هم اکنون حتی در مساجد هم موجود است،تهیه ودر اختیار مدارس گذاشته شود،تا از طریق رایانه مدرسه به همکاران بلوتوث شود،که این کار در مدرسه ما در مورد همراه بانک ملی انجام شد،که مورد استقبال همکاران هم قرار گرفت.حتی چنین بلوتوث هایی می تواند توسط اداره استثنایی در رابطه با موضوعات آموزشی ویا مسائل کودکان استثنایی تهیه شود)،ساعت تفریح ویک کتاب(که همکاران خلاصه ای از کتاب های جالبی که مطالعه کرده اند را به همراه کتاب به همکاران دیگر عرضه نمایند) و..

6-می تواند هر هفته برنامه ای به نام ((هر هفته ویک تجربه))در مدرسه برگزار گرددومربیان پرورشی موظف گردندتا این تجارب را به همراه تصاویر تهیه کنند وبه صورت فصل به فصل به اداره ارسال نمایندودر هر فصل یک مدرسه به عنوان مدرسه برتر انتخاب شود.(البته به نظر می رسد که قبل از ایجاد وظایف جدید برای معلمان پرورشی باید در مورد انتظارات تهیه ی گزارش مفصل برای برنامه های مختلف در مدرسه،تجدید نظر گرددوبه همین چند عکس وتوضیح در مورد هر عکس اکتفا گرددوبه جای این ها از مربیان پرورشی وبهداشت برای کارهای کلیدی تر استفاده گردد).

7-مشکل ودغدغه ی بزرگی که تمامی قشر معلمان با آن روبرو هستند،نادیده گرفته شدن فعالیت ها ویا کم ارزش انگاشته شدن افتخارات آن هاست،که خوب است برای افزایش علاقه وانگیزه معلمان از هر فعالیت کوچک آن ها،حتی در حد یک تشویقی ساده،تقدیر شود.

8-خوب است تاهرچند وقت یکبار بنابه مناسبت های مختلف در روزها وساعاتی خاص از مشاوران خانواده ومذهبی دعوت گردد تا در مدارس ،جهت استفاده معلمان واولیای دانش آموزان به رایگان، حضور بیابند.

9-فعالیت های مشاوره ای در مدارس استثنایی به رنگ وظایف مددکاران اجتماعی در آمده است،بنابراین لازم است،تا در شرح وظایف مشاوران در مدارس استثنایی تجدید نظر گرددو وقت ارزشمند این افراد به پر کردن پرونده ها ویا کشیدن نمودارهایی که به دانش آموز کمکی هم نمی کند،اختصاص نیابد وبیشتر بر روی           مهارت های عملی متمرکز شود.(البته لازم به توضیح است که پر کردن فرم ها ورسم نمودارها وایجاد پرونده برای دانش آموزان می تواند در قالب یک نرم افزاررایانه ای خودکار به صورت مجازی انجام شود وبه هیچ عنوان نیازی به صرف وقت معلم ومشاورومعاون وهدر دادن برگه های A4وکپی برگه ها وبعد هم مشکل فضا برای نگهداری این پرونده ها نیست!)

10-با توجه به مورد قبلی وتوصیفی شدن ارزشیابی در مدارس بسیار ضروری است،که پرونده ها وپوشه ی کاردانش آموزان به صورت الکترونیکی تهیه شودودر قالب CDدر مدارس نگهداری گردد.

11-هر چند مشکل نبودن رایانه به تعداد مورد نیاز در مدارس یک مساله همیشگی بوده وخواهد بود،اما اگر قرارباشد مدرسه با نشاطی طراحی گردد،نباید وجود سایت کامپیوتری هرچند به تعداد کم،نادیده گرفته شود.تا دانش آموزان استثنایی در مقطع ابتدایی،مجبور نباشند جهت آموزش کامپیوتربا سرویس به مدارس راهنمایی انتقال پیدا کنند ،در واقع آموزش کامپیوتر در همان بدو ورودبه مدرسه باید،به عنوان یکی از ساعات درسی دانش آموزان قرار داده شود.وبا طراحی برنامه ها ونرم افزارهای متناسب با کتاب های این کودکان از رایانه به عنوان یک رسانه آموزشی موثر استفاده گردد.

12-تشکیل اتاق های بازی با هدف سرگرمی وآموزشی مطابق با استانداردهای جهانی(نه اتاق هایی به شکل کنونی وبا چنین امکانات محدودی!!)درهمه مدارس استثنایی بسیار ضروری تر از آن است که به نظر می رسد.حتی لازم است که در این اتاق ها وسایل سرگرمی وبازی برای همکاران هم فراهم گردد،تا در ساعتی به نام ساعت بازی در این اتاق ها به بازی وسرگرمی بپردازند.

13-باید امکانی در کلیه مدارس فراهم گردد،تا معلمانی که از نظر روحی ومشکلات خانوادگی ویا بیماری های جسمی، توانایی حضوردر کلاس وآموزش را ندارند،در فضایی در مدرسه که توسط مشاور محترم مدارس تدارک دیده می شود به نام اتاق آرامش(ویا اتاق فکر)با امکانات آسایشی تهیه شود،به استراحت بپردازند.(که این طرح هم اکنون در بسیاری از ادارات کشورما وهمچنین مدارس کشورهای پیشرفته جهان انجام می شود)

14- ایجاد امکاناتی برای تخلیه هیجانی دانش آموزان ومعلمان وحتی والدین دانش آموزان ،مانند فعالیت هایی که در مدارس استثنایی مدارس پیشرفته جهان انجام می شوداز جمله نقاشی برروی دیوار،فریاد در اتاق خلاء،قیچی کردن کاغذو..

15-با توجه به مورد قبلی چه قدر خوب می شد که مانند کشورهای دیگر جشنواره های متعددی داشتیم،مانند جشنواره رنگ،جشنواره آب، جشنواره صدا،جشنواره کاغذهای رنگی ،جشنواره حبوبات ،جشنواره نگاه ،جشنواره وسایل به درد نخور،جشنواره گل،جشنواره احساس و...تا در این جشنواره های ساده وکم هزینه هم هیجانات معلمان ودانش آموزان واولیای آن ها تخلیه وهم نعمت های خدا وتوانایی های انسان گرامی داشته می شد.البته چنین برنامه هایی می تواند در مورد موضوعات دیگر اخلاقی مانند جشن نماز،جشن قرآن،جشن راستگویی ،جشن کمک و...هم انجام شود ومسلما نتایج خوبی برای دانش آموزان خواهد داشت.

16-مشکل بزرگی با توجه به توانایی های اندک دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی،در مدارس استثنایی وجود دارد ،اختصاص وقت بسیار به آموزش مفاهیم درسی به دانش آموزان است،که پیشنهاد می شود،به مشاوران هم در طول هفته ساعاتی در برنامه درسی اختصاص داده شود،تا در این ساعات به آموزش مهارت های اجتماعی همراه با بازی وسرگرمی به دانش آموزان اختصاص داده شود.(البته باید قبل از آن منبعی نیز برای این موضوع تدارک دیده شود).

17-لازم است جهت رشد وپرورش استعدادهای نادیده ی دانش آموزان استثنایی،کلاس های فوق برنامه آموزش مهارت های شغلی با استفاده از دبیران مدارس راهنمایی استثنایی از دوره ی ابتدایی،در برنامه ی مدارس قرار داده شودوچه قدر خوب می شد که با تعدادی از سرمایه داران وکارخانه داران شهر وخیرین صحبت می شد،تا تعدادی از این دانش آموزان را در پایان دوره راهنمایی برای کارهای نیمه وقت وساده به کار بگیرند.

18-پیشنهاد می شود،که در مدارس جهت فعال شدن معلمان،درجه بندی خاصی( به غیر از گروه)برای معلمان در نظر گرفته شود وبا توجه به فعالیت هایی که در طی سال قبل انجام می دهند نشان های خاصی(مانندکارکنان نیروی انتظامی)برای آن ها در نظر گرفته شود.که جهت افزایش انگیزه ی معلمان فعال وهمچنین دیگر معلمان،بر روی لباس آن ها نصب گردد. در آن یک سال از مزایای ویژه مانند افزایش حقوق،تخفیف مراکز رفاهی وتفریحی،بن خرید کتاب ونرم افزار،سفرهای زیارتی وسیاحتی ارزان قیمت برخوردار شوند.(که با توجه به اینکه در هر مدرسه یک ویا دو معلم برگزیده انتخاب خواهند شد،هزینه ی

چندان زیادی را به خود اختصاص نخواهد دادوبهتر است این پیشنهاد مورد تایید وزارت خانه هم قراربگیردوبه نظر می رسد با توجه به وضع فعلی فرهنگیان،اجرای طرح های این چنینی ضروری به نظر می رسد).

19-خوب است اسامی معلمانی که در مدارس از امتیاز ارزشیابی 95 به بالا برخوردار می شوند،در نشریه ای به اطلاع همکاران دیگر رسیده ودر قرعه کشی سالانه ی اداره با جوایز ارزنده ،شرکت داده شوند.

20- جهت با نشاط شدن محیط آموزشی می بایست در صورت امکان به معلمان خانم ،اجازه داده شود (که با بن لباس ،که خوب است از طریق اداره آموزش وپرورش مانند دیگر ادارات تدارک دیده شود)تا فقط در محیط داخلی مدرسه از مانتوها وروسری های رنگی استفاده کنند.،که این پیشنهاد مسلما در روحیه ی معلمان ودانش آموزان تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

21-پیشنهاد می شود تا استعدادهای همکاران ومهارت های آن ها، در هر زمینه شناسایی شود واز آن ها در بخش های مختلف اداری و آموزشی به صورت اضافه کار، استفاده گردد.(تا همکاران دیگرهم به ارتقای مهارت های خود تشویق شوند).

22-همان طور که همه ی ما مطلع هستیم،کلاس های ضمن خدمت از اهداف خود دور شده وبه مکانی فقط وفقط خستگی،بیزاری از آموزش وگرفتن یک کاغذ کم ارزش تبدیل شده است وضروری است هرچه سریع تر در نحوه برگزاری این کلاس ها وموضوعات انتخاب شده تجدید نظر گردد.(که بنا به نظر همکاران بهتر است این کلاس ها در ساعات آموزشی(نه ساعت های فراغت معلمان ،با توجه به اینکه برای حضور در این کلاس ها پولی هم دریافت نمی کنند!!)برگزار شودوسعی گردد از استادانی استفاده شود که از طریق نظر سنجی معلمان انتخاب گردیده اند.هم چنین خوب است تا آن جا که امکان دارد این کلاس ها به صورت غیر حضوری وحتی مجازی(اینترنتی)برگزارشود وامتحان آن هم به صورت عملی ودر قالب انجام یک کار عملی ساده،متناسب با موضوع آموزش باشد ،نه این امتحان های بی ارزش وبدون هدف       ونمادین کنونی!!!!
نوع مطلب : پیشنهادات من به آموزش وپرورش، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 13 مرداد 1389 :: توسط : فرناز حوله کیانمن یکی از معلمان آ.پ(سومین سال خدمت)هستم که در مدرسه ابتدایی کودکان معلول وکم توان ذهنی(عقب ماندگان ذهنی) ودو مدرسه ابتدایی عادی به عنوان رابط فراگیر(مربی دیرآموزان)مشغول تدریس می باشم.رشته کاردانی من استثنایی و رشته کارشناسی ام مشاوره بوده و هم اکنون دانشجوی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران هستم وتجارب وخاطرات خود را درزمینه آموزش کودکان ابتدایی ومشاوره خانواده در این وبلاگ قرار می دهم.
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما سطح تجارب یاددهی یادگیری مطرح شده در این وبلاگ چه اندازه است؟

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
جستجو
 
معلمان اثر بخش و کارآمد